XmlArrayAttribute.cs source code in C# .NET

Source code for the .NET framework in C#

            

Code:

/ Dotnetfx_Win7_3.5.1 / Dotnetfx_Win7_3.5.1 / 3.5.1 / DEVDIV / depot / DevDiv / releases / whidbey / NetFXspW7 / ndp / fx / src / Xml / System / Xml / Serialization / XmlArrayAttribute.cs / 1 / XmlArrayAttribute.cs

              //------------------------------------------------------------------------------ 
// 
//   Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
// 
// [....] 
//-----------------------------------------------------------------------------
 
namespace System.Xml.Serialization { 

  using System; 
  using System.Xml.Schema;

  /// 
  /// 
  ///  [To be supplied.]
  /// 
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Field | AttributeTargets.Property | AttributeTargets.Parameter | AttributeTargets.ReturnValue, AllowMultiple=false)] 
  public class XmlArrayAttribute : System.Attribute {
    string elementName; 
    string ns;
    bool nullable;
    XmlSchemaForm form = XmlSchemaForm.None;
    int order = -1; 

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public XmlArrayAttribute() {
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.] 
    /// 
    public XmlArrayAttribute(string elementName) {
      this.elementName = elementName; 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public string ElementName { 
      get { return elementName == null ? string.Empty : elementName; }
      set { elementName = value; } 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public string Namespace { 
      get { return ns; }
      set { ns = value; } 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public bool IsNullable { 
      get { return nullable; }
      set { nullable = value; } 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public XmlSchemaForm Form { 
      get { return form; }
      set { form = value; } 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public int Order { 
      get { return order; }
      set { 
        if (value < 0)
          throw new ArgumentException(Res.GetString(Res.XmlDisallowNegativeValues), "Order");
        order = value;
      } 
    }
  } 
 } 

// File provided for Reference Use Only by Microsoft Corporation (c) 2007.
//------------------------------------------------------------------------------ 
// 
//   Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
// 
// [....] 
//-----------------------------------------------------------------------------
 
namespace System.Xml.Serialization { 

  using System; 
  using System.Xml.Schema;

  /// 
  /// 
  ///  [To be supplied.]
  /// 
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Field | AttributeTargets.Property | AttributeTargets.Parameter | AttributeTargets.ReturnValue, AllowMultiple=false)] 
  public class XmlArrayAttribute : System.Attribute {
    string elementName; 
    string ns;
    bool nullable;
    XmlSchemaForm form = XmlSchemaForm.None;
    int order = -1; 

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public XmlArrayAttribute() {
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.] 
    /// 
    public XmlArrayAttribute(string elementName) {
      this.elementName = elementName; 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public string ElementName { 
      get { return elementName == null ? string.Empty : elementName; }
      set { elementName = value; } 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public string Namespace { 
      get { return ns; }
      set { ns = value; } 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public bool IsNullable { 
      get { return nullable; }
      set { nullable = value; } 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public XmlSchemaForm Form { 
      get { return form; }
      set { form = value; } 
    }

    /// 
    /// 
    ///  [To be supplied.]
    /// 
    public int Order { 
      get { return order; }
      set { 
        if (value < 0)
          throw new ArgumentException(Res.GetString(Res.XmlDisallowNegativeValues), "Order");
        order = value;
      } 
    }
  } 
 } 

// File provided for Reference Use Only by Microsoft Corporation (c) 2007.
            

Link Menu

Network programming in C#, Network Programming in VB.NET, Network Programming in .NET
This book is available now!
Buy at Amazon US or
Buy at Amazon UK